1. Ha koll på dina löneuttag

Det finns flera skäl att hålla koll på vad du tagit ut i lön under året och eventuellt göra justeringar inför årsskiftet. 

  • För din trygghet och framtida pension. Dina avsättningar till det allmänna pensions- och försäkringssystemet grundar sig på den lön eller det överskott av aktiv näringsverksamhet du skattar för. En lön på 42 031 kronor i månaden eller ett överskott på 504 375 kronor per år ger dig maximala inbetalningen till din allmänna pension.
  • För möjligheterna att ta ut utdelning. Äger du ett fåmansföretag kan du ta ut utdelning på 169 125  kronor (inkomståret 2018) som beskattas till 20 procent. För inkomståret 2019 är motsvarande summa 171 875 kronor. Har du anställda ökar utrymmet. Men för att kunna utnyttja den möjligheten måste du själv ta ut en viss lön. För 2018 (påverkar utrymmet 2019) gäller att du minst ska ta ut en lön på 600 000 kronor eller 375 000 kronor + 5 procent av den kontanta lönesumman i företaget, om det beloppet är lägre.

2. Gör en extrainsättning till pensionen 

Det kan vara särskilt fördelaktig de år verksamheten går bra. Du stärker pensionen samtidigt som du minskar företagets resultat och därmed skatten. Pensionspremierna är avdragsgilla med upp till 35 procent av din inkomst. Avdraget får i år vara högst 455 000 kronor. För aktiebolag kan det dessutom finnas möjlighet till större avdragsgilla avsättningar enligt en särskild kompletteringsregel, så kallad ”köpa i kapp”. 

Extrainsättningen kan du göra:

  • i internetbanken under spara placera/pension/ köp/välj försäkring i listan/klicka på engångsinsättning
  • via bankgiro 5799-8999. Glöm inte att ange på vilket försäkringsnummer pengarna ska bokföras 
  • via Kundcenter Företag på telefon 0771–12 20 00, måndag-fredag 8-17
  • på något av våra kontor 
  • vill du ha en extrafaktura kan du kontakta Swedbank Försäkring på 08- 58 59 05 56.

Gör insättningen i god tid före 31 december 2018.

3. Kvitta vinster och förluster

Gör en sammanställning över de värdepappersaffärer du har gjort under 2018 och räkna ut det skattemässiga resultatet. Har du gjort vinster på försäljning av aktier under året kanske du också har latenta förluster i portföljen som du kan realisera innan årsskiftet och kvitta mot vinsterna. Försök att hamna på plus minus noll, för att maximera kvittningsrätten. Huvudregeln för noterade aktier och fonder i en privatportfölj är att 70 procent av en förlust får dras av om det inte finns vinster att kvitta mot. Däremot är förluster kvittningsbara till 100 procent mot vinster.

För aktiebolag finns en särskild regel som kallas ”aktiefållan”. Den säger att förluster på vissa värdepapper endast får kvittas mot vinster på liknande värdepapper.

4. Om du driver enskild firma eller handelsbolag:

Tänk på att kapitalet som finns på företagskonto vid årsskiftet, och som behövs och är avsett för din näringsverksamhet, styr dina möjligheter att minska eller skjuta upp skatt med hjälp av räntefördelning och avsättning till expansionsfonder.  

Räntefördelning kan ge dig lägre skatt genom att en del av vinsten i näringsverksamheten flyttas över till inkomstslaget kapital, där skatten är 30 procent. Gör så här: räknar fram en schablonmässig ränta på kapitalet du har i verksamheten. Inkomståret 2018 är räntan 6,49 procent. 

Ett exempel: Kims kapitalunderlag - skillnaden mellan tillgångar och skulder - i näringsverksamheten är 1 000 000 kr. 6,49 % x 1 000 000 kr  = 64 900 kr.  

Kims kan alltså minska sitt överskott av näringsverksamhet med 64 900 kr och istället beskatta det i kapital.

Om Kims överskott av näringsverksamhet är 300 000 kr kommer hennes totala skatt och avgifter att sänkas med cirka 7 000 kr om hon gör räntefördelningen.

5. Skriv ut årets kontoutdrag

Skriv ut kontoutdragen för 2018, så att du har hela året samlat när det blir dags för bokslut och deklaration. Du hittar dem under ”Ekonomisk översikt/Elektroniska dokument”, där de lagras i 24 månader. Du kan också söka transaktioner manuellt under ”Transaktioner” eller ta fram transaktionsrapporter under ”Beställa rapporter”, 25 månader bakåt i tiden.

Gott nytt år!