- Målsättningen med ett fossilfritt Sverige och den alltjämt växande e-handel är positivt för skogsägarna och bidrar till att de vill fortsätta investera i skog. Den starka skogskonjunkturen påverkas också av en fortsatt svag krona och stigande priser. Det har i sin tur bidragit till att exportvärdet på skogsindustrins produkter har ökat, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk, Swedbank och sparbankerna.

Högre virkespriser ökar vilja att avverka

Av höstens Skogsbarometer från LRF Konsult och Swedbank och sparbankerna, framgår att andelen skogsägare som tror på stigande priser på bioenergiråvara har ökat de senaste tre åren. Mer än hälften tror att priserna fortsätter upp. Man ser även positivt på utvecklingen av priset på både timmer och massaved, vilket har fått effekt på avverkningsviljan.

I år uppgav 43 procent att de planerar att avverka (de två senaste åren var det 36 procent). Priset på skog fortsätter att stiga och 64 procent av skogsägare tror att det fortsätter upp. 

Skogen ses som en långsiktig investering

Det främsta skälet att äga skog är att man ser den som en god, långsiktig investering. De mjuka värdena, som känslan av att äga skog, har minskat något i betydelse, men fortfarande uppger drygt tre av tio det som mest betydelsefullt. Bland skogsägare under 40 år och bland de med mindre fastigheter är det den främsta anledningen.

- Att sex av tio skogsägare ser ljust på sin lönsamhet och att man ser skogen som en investering är positivt för branschen. Det betyder att det finns ett professionellt förhållningssätt till att äga skog som är betydelsefullt även för att kunna använda den på ett hållbart sätt till friluftsliv, jakt och rekreation. Som skogsägare gäller det att ha en aktiv långsiktig planering för att på så sätt öka värdet på skogen och få en bra avkastning, säger Jimmy Larsson, segmentschef Skog & Lantbruk LRF Konsult.