Föräldrapengen är ungefär 80 procent av din SGI – sjukpenninggrundande inkomst. Du kan som mest få 989 kronor per dag före skatt. Hur din SGI räknas ut beror på hur länge du har haft ditt företag och i vilken bolagsform du driver det.

Om du har en enskild firma

Har du enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag baseras din ersättning på företagets resultat före skatt. När Försäkringskassan bestämmer din SGI tittar de på dina tidigare och framtida inkomster. Om inkomsterna varierar mycket beräknas ett genomsnitt av de senaste tre åren.

Har ditt företag ett litet överskott eller inget överskott alls, får du föräldrapenning på grundnivå – 250 kronor per dag. Tänk på att avsättningar och återföringar till och från periodiseringsfonder kan påverka hur Försäkringskassan beräknar din SGI.

Företagare som är gravida kan jobba mindre eller sluta helt de sex sista månaderna av graviditeten utan att SGI:n påverkas.

Om du har aktiebolag

Driver du ett aktiebolag räknas du som anställd i ditt egna företag och SGI:n beräknas på din lön. Aktieutdelningar räknas inte in i underlaget.

Om du har ett nystartat företag

Om ditt företag är nystartat – registrerat för som mest 36 månader sedan – har du kanske inte hunnit ta ut någon lön ännu. Då kan du ha rätt till ett så kallat uppbyggnadsskede. Det betyder att du får minst samma ersättning som en anställd med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle ha haft.

Så behåller du nivån 

Om du är helt eller delvis föräldraledig, och ditt barn är under 1 år, är nivån på din SGI skyddad oavsett om du tar ut föräldrapenning eller inte. 

Efter att ditt barn fyller 1 år gäller andra regler.
Om du är helt föräldraledig skyddar du din SGI genom att ta ut minst fem hela föräldrapenningdagar per vecka. Om du arbetar i företaget, men inte lika mycket som innan du var föräldraledig, kan du skydda din SGI genom att ta ut föräldrapenning för den tid du inte arbetar. 

  • Om din SGI motsvarar heltid och du minskar din arbetstid med hälften från heltid till halvtid, måste du ta ut minst två och en halv dagar med föräldrapenning per vecka.
  • Om din SGI motsvarar heltid och du minskar din arbetstid med en fjärdedel från heltid till 75 procent, måste du ta ut en och en fjärdedels dagar med föräldrapenning per vecka.
  • Om din SGI motsvarar halvtid och du minskar din arbetstid med hälften från 50 procent till 25 procent, måste du ta ut minst två och en halv dagar med föräldrapenning per vecka

Om du inte skyddar din SGI när barnet fyller ett år, kommer din SGI att räknas om och motsvara din aktuella inkomst.